| Набавке | Јавне набавке мале вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ИСПИТИВАЊЕ КОРОЗИВНОГ ДЕЈСТВА НА СТАТИЧКУ СТАБИЛНОСТ СТУБОВА КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 71337000 - Услуг е у области заштите од корозије) МН-96/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
20.12.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА : Чишћење и фарбање стубова контактне мреже (назив и ознака из општег речника набавке: 50532400 - Услуге поправке и одржавања опреме за дистрибуцију електричне енергије) МН-93/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
19.12.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Канцеларијски намештај и опрема објеката - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 39130000 - Канцеларијски намештај) МН-95/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
13.12.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Добра : ИЗРАДА И УГРАДЊА СИСТЕМА ДИГИТАЛНОГ ЗВОНА НА ТРАМВАЈЕ КТ4 (назив и ознака из општег речника набавке: 34630000 - Делови железничких или трамвајских локомотива или шинских возила; опрема за контролу железничког саобраћаја) МН-87/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
12.12.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ДАЉИНСКО ПРАЋЕЊЕ САОБРАЋАЈА – ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 34923000 - Опрема за контролу друмског саобраћаја, 34970000 - Опрема за контролу саобраћаја) МН-91/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
29.11.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Набавка и постављање самолепљиве фолије на возилима, као заштита од сунца ( назив и ознака из општег речника набавке: 44174000 – Фолија) МН-86/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
28.11.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина преносивог рачунара - лаптопа са универзалном дијагностиком - софтвером за аутомобилски, аутобуски и камионски програм (назив и ознака из општег речника набавке: 33124100 - Дијагностички уређаји) МН-92/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
24.11.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Информационе ознаке , (назив и ознака из општег речника набавке: 30199760 - Ознаке и налепнице) МН-85/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.11.2017. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44160000 - Цевоводи, цевни системи, цеви, омотачи цеви и сродни артикли) МН-90/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.12.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА : ПОПРАВКА, СЕРВИСИРАЊЕ И БАЖДАРЕЊЕ УРЕЂАЈ А ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗ ИЛА, УРЕЂАЈА ЗА МЕРЕ ЊЕ СИЛЕ КОЧЕЊА ВОЗИЛ А, УРЕЂАЈА И МЕРИЛА ЗА БАЖДАРЕЊЕ ТАХОГРАФА И УРЕЂАЈА ЗА ИСПИТИВ АЊЕ ГЕОМЕТРИЈЕ ТРАПА - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 50411000 - Услуге поправке и одржавања мерних апарата) МН-89/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
20.11.2017. до 10.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер