ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
| Набавке | Јавне набавке мале вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: МАТЕРИЈАЛ ЗА КОМПЛЕТИРАЊЕ СКЛОНИШТА-по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 35120000 - Надзорни и сигурносни системи и уређаји) МН-52/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
01.04.2019. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ПРОЦЕНА РЕЗЕРВИСАЊА НАКНАДА И ДРУГИХ БЕНЕФИЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ( НАГРАДЕ И ОТПРЕМНИНЕ ) У СКЛАДУ СА МРС. 19 (назив и ознака из општег речника набавке: 79210000 – рачуноводствене и ревизорске услуге) МН-06/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.03.2019. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА И УГРАДЊА СТАКАЛА У ОБЈЕКТЕ ЈКП ГСП ''БЕОГРАД'', (назив и ознака из општег речника набавке: 14820000 - Стакло) МН-05/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.03.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: СО ЗА ПОСИПАЊЕ ПУТЕВА (назив и ознака из општег речника набавке: 34927100 - Со за посипање путева ) МН-04/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.03.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: УСЛУГА ПОВРШИНСКЕ ЗАШТИТЕ ДЕЛОВА - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 45442300 - Радови на заштити површина) МН-64/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
11.03.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Преглед и испитивање оруђа за рад (назив и ознака из општег речника набавке: 71632000 - Услуге техничких испитивања) МН-51/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
22.02.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КВАРЦНИ ПЕСАК ЗА ПЕСКАРЕ ТРАМВАЈА (назив и ознака из општег речника набавке: 14211000- Песак) МН-03/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
20.02.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ПОПРАВКА ОПРЕМЕ ЗА СКЛОНИШТА - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 35120000 - Надзорни и сигурносни системи и уређаји) МН-60/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
11.02.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Поправка дизалица са издавањем атеста и поправка електрохидрауличне маказасте платформе за рад са обртним постољима трамваја CAF - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50531400 – Поправка дизалица) МН-63/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.02.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ШТАМПАЊЕ БОНОВА ЗА ИСХРАНУ ЗАПОСЛЕНИХ (назив и ознака из општег речника набавке: 30199770 - Бонови за исхрану) МН-01/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.02.2019. до 08.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер