| Набавке | Јавне набавке мале вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА : СЕРВИСИРАЊЕ СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР НА В ОЗИЛИМА – ПО ПАРТИЈАМА, (назив и ознак а из општег речника набавке: 50343000 - Услуге поправке и одржавања видео опреме) МН-70/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
01.11.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ОДГУШИВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ПО ПОГОНИМА ГСП-А (назив и ознака из општег речника набавке: 90000000 - Услуге канализације, одношења смећа, чишћења и очувања животне средине) МН-77/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
12.10.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБ АВКЕ - УСЛУГА: ИСПИТИВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ЕФИКАСНОСТИ СЕПАРАТОРА, (назив и ознака из општег речника набавке: 79723000 - Услуге анализе отпада) МН-73/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
10.10.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ ЗА РАДИО СТАНИЦЕ И ТЕЛЕФОНЕ И ДИГИТАЛНИХ ТЕЛЕФОНСКИХ АПАРАТА - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 32500000 - Телекомуникациона опрема и материјал) МН-79/17
03.10.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МОБИЛНИХ ТОАЛЕТА (назив и ознака из општег речника набавке: 45215500 - Јавни тоалети) МН-75/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.09.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Опрема за објекте (врата, прозори, паркет) - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44100000 - Грађевински материјали и припадајући производи) МН-78/17
26.09.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Опрема за централно грејање - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 39715210 - Опрема за централно грејање) МН-68/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
25.09.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ИЗРАДА ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ И МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ФАРБАРСКОЈ РАДИОНИЦИ НА ДОРЋОЛУ (назив и ознака из општег речника набавке: 71321000 - Услуге техничког пројектовања механичких и електричних инсталације зграда) МН-37/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
20.09.2017. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017.ГОДИНУ (назив и ознака из општег речника набавке: 79210000 - Рачуноводствене и ревизорске услуге) МН-80/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
20.09.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ВАНГАБАРИТНИ И ПРЕВОЗ СПЕЦИЈАЛНОГ ТЕРЕТА, (назив и ознака из општег речника набавке: 60130000 - Услуге друмског путничког превоза за посебне намене ) МН-72/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
18.09.2017. до 10.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер