| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: САНАЦИЈА ПРОСТОРИЈА ОБЈЕКТА СП УПУТ НА НОВОМ БЕОГРАДУ (назив и ознака из општег речника набавке: 45200000 - Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње) ВНР-207/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
23.10.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ ОСОВИНСКОГ СКЛОПА ТРАМВАЈА СА РЕДУКТОРОМ – ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 34631400 - Осовине точкова и пнеуматика и други делови локомотива или шинских возила) ВНД-206/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.10.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Резервни делови за сервисирање рачунара и рачунарске опреме и електронске компоненте (назив и ознака из општег речника набавке: 30237000 - Делови, прибор и материјал за рачунаре) ВНД-202/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.10.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПОКЛОПЦИ, ЗАТЕЗАЧИ ЗА ТРОЛЕЈБУСЕ И ТРАМВАЈЕ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44618340 - Поклопци) ВНД-204/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
01.10.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Усисни и издувни систем за аутобусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312000 - Делови за моторе) ВНД-198/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.09.2018. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Поплочавање канала за поправку трамваја у депоу ливница (назив и ознака из општег речника набавке: 45200000 – Радови на објектима или деловима објеката високоградње) ВНР-193/18
15.10.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ТОНЕРИ, КЕРТРИЏИ И РИБОНИ ЗА ШТАМПАЧЕ, ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ УРЕЂАЈЕ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 30125110 - Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине ) ВНД-195/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
20.09.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Тахограф и делови тахографа - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 38561110 - Тахометри) ВНД-189/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
20.09.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПРОИЗВОДИ ЗА ИСХРАНУ ЗАПОСЛЕНИХ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 15000000 - Храна, пиће, дуван и сродни производи) ВНД-200/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
01.10.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: СЕВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА НА ВОЗИЛИМА (назив и ознака из општег речника набавке: 50413200 - Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме) ВНУ-191/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
25.09.2018. до 09.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер