ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ЕЛЕКТРОНИКА ЗА АУТОБУСЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 31710000 - Електронска опрема) (чији су називи и технички опис детаљније описани у Конкурсној документацији која је објављена на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и интернет страници Наручиоцa) ВНД-15/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.03.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске контактне мреже (назив и ознака из општег речника набавке: 45231400 - Радови на изградњи електроенергетских водова) ВНР-340/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.03.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Колосечни прибор и делови пружне скретнице - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34946224 - Делови скретница) ВНД-339/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.02.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина опреме за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31625200 - Алармни системи за дојаву пожара) ВНД-370/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.02.2019. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: РЕМОНТ НИСКОПОДНИХ АУТОБУСА IK - ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ 2008. (назив и ознака из општег речника набавке: 50117300 - Услуге ремонта возила) ВНУ-369/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
26.02.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ЗАКУП ЛИЦЕНЦИ MICROSOFT ПОСЛОВНОГ СОФТВЕРА (назив и ознака из општег речника набавке: 72267100 - Одржавање софтвера за информационе технологије) ВНУ-18/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
25.02.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Разврставање и испитивање опреме под притиском, преглед и израда техничке документације за опрему под притиском – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50800000 - Разне услуге поправке и одржавања) ВНУ-368/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
26.02.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: КАСКО ОСИГУРАЊЕ КЛИМАТИЗОВАНОГ ВОЗИЛА ЗА ТРАНСПОРТ ХРАНЕ ДО 3 ТОНЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 66514110 - Услуге осигурања моторних возила) ВНУ-19/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
25.02.2019. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: ИЗРАДА ПРОТИВПОЖАРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (СА ЦЕНТРАЛОМ) У СП ''КОСМАЈ'' (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови) ВНР-06/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.02.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА МАРКЕ ''FOGMAKER'' У ВОЗИЛИМА МАРКЕ SOLARIS (назив и ознака из општег речника набавке: 50413200 Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме) ВНУ-363/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
11.03.2019. до 09.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер