| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Сноп кабловски за аутобусе – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови осим мотора и делова мотора) ВНД-15/18
13.03.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Вучни мотори и делови вучних мотора (назив и ознака из општег речника набавке: 34312000 - Делови за моторе) ВНД-12/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
12.03.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Турбопуњачи и резервни делови за репарацију турбо пуњача - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42123410 - Уграђени ваздушни компресори) ВНД-16/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
12.03.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ ОСОВИНСКОГ СКЛОПА ТРАМВАЈА БЕЗ РЕДУКТОРА (назив и ознака из општег речника набавке: 34631400 - Осовине точкова и пнеуматика и други делови локомотива или шинских возила) ВНД-08/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
15.03.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Услугa: РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНЕ ШИНСКЕ КОЧНИЦЕ ЗА ТРАМВАЈЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 50221400 - Услуге поправке и одржавања кочница и делова кочница локомотива) ВНУ-09/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.02.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Услуга унутрашњег и спољашњег прања возила (назив и ознака из општег речника набавке: 50112300 - Прање аутомобила и сличне услуге) ВНУ-10/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
02.03.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Антифриз - расхладна течност - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 24961000 - Течности за хладњаке) ВНД-01/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
01.03.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Периодични и циљани преглед запослених и санитарни преглед и микробиолошка анализа брисева и намириница – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 85100000 - Здравствене услуге) ВНУ-302/17
09.01.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Електронске компоненте и пратећа електро опрема за трамваје и тролејбусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34632300 - Електричне инсталације за железницу) ВНД-301/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
16.01.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : Ремонт тахографа (назив и ознака из општег речника набавке: 50000000 - Услуге одржавања и поправки) ВНУ-06/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
26.02.2018. до 11.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер