| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : Ремонт електронике за возила, (назив и ознака из општег речника набавке: 50116100 - Услуге поправке електричног система) ВНУ-212/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.11.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ ВРАТА ЗА АУТОБУСЕ, ТРОЛЕЈБУСЕ И ТРАМВАЈЕ - ПО ПАРТИЈАМА, (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-76/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
02.11.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови компресора за тролејбусе - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 42123410 - Уграђени ваздушни компресори ) ВНД-211/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
31.10.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : РЕМОНТ ВОЗИЛА IK 112 - N, (назив и ознака из општег речника набавке: 50117300 - Услуге ремонта возила) ВНУ-207/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
30.10.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске КМ (назив и ознака из општег речника набавке: 45231400 - Радови на изградњи електроенергетских водова) ВНР-186/17
30.10.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Кард анска вратила за аутобусе, тролејбусе и трамваје - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови, осим мотора и делова мотора ) ВНД-214/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
25.10.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – У слугa: РЕМОНТ ДЕЛОВА ЗА ТРАМВАЈЕ И ТРОЛЕЈБУСЕ - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 50100000 - Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему) ВНУ-202/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
24.10.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови за одржавање путничких возила – по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 34300000 - Делови и прибор за возила и њихове моторе) ВНД-201/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
23.10.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДОЊИ ПОДСТРОЈ, ОБРТНО ПОСТОЉЕ, РУДА ЗА ВУЧУ ТРАМВАЈА - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 34631200 - Одбојници и вучни уређаји) ВНД-210/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
23.10.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови чопера, статичког претварача, ву чног погона и друге опреме за тролејбусе и трамваје - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 34631000 - Делови локомотива или шинских возила) ВНД-204/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.10.2017. до 09.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер