| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Уређаји за радионице за одржавање возила (машине, уређаји) и делови и материјали за одржавање опреме - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 43800000 - Опрема за радионице) ВНД-256/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
28.12.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ЕЛЕКТРООПРЕМА ОБЈЕКАТА – ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 44300000 - Каблови, жице и сродни производи ) ВНД-257/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
28.12.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Добра : УНИФОРМЕ ЗА ЗАПОСЛЕН Е – ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 18110000 - Радна одећа) ВНД-285/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.12.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ГРАФИТНЕ ЧЕТКИЦЕ ЕЛЕКТРОМОТОРА, ПЛЕТЕНИЦЕ, ДЕЛОВИ УЗЕМЉЕЊА ЗА ВОЗИЛА - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31161000 - Делови електромотора и генератора) ВНД-258/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
09.01.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВ КА ГРЕЈАЊА НА АУТОБУ СИМА (назив и ознака из општег речника набавке: 50116000 - Услуге поправке и одржавања за одређене делове возила) ВНУ-255/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
22.12.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : РЕМОНТ ВОЗИЛА IK 218 - N (назив и ознака из општег речника набавке: 50117300 - Услуге ремонта возила) ВНУ-264/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
21.12.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Добра : ПУМПЕ И ГЛАВЕ УПРАВЉ АЧА ЗА АУТОБУСЕ И ТРОЛЕЈБУСЕ, РЕЗЕРВОА РИ И ЗАПТИВКЕ - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 34327000 - Управљачки волани, стубови и кутије управљачког механизма) ВНД-254/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
20.12.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Услугa: РЕМОНТ ПУМПЕ И ГЛАВЕ УПРАВЉАЧА ВОЗИЛА - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 50100000 - Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему) ВНУ-263/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
20.12.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови шасије за аутобусе, тролејбусе и трамваје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-239/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
19.12.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ КОМПРЕСОРА ЗА АУТОБУСЕ - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 3432000 - Механички резервни делови осим мотора и делова мотора) ВНД-259/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
25.12.2017. до 09.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер