ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услугa: ПОПРАВКА И СЕРВИСИРАЊЕ МАШИНА, УРЕЂАЈА, АГРЕГАТА (назив и ознака из општег речника набавке: 50531000 - Услуге поправке и одржавања уређаја изузев електричних) ВНУ-320/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.11.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај (назив и ознака из општег речника набавке: 39221000 - Кухињска опрема, 39310000 - Угоститељска опрема, 39312200 - Опрема за мензе (кантине)) ВНД-301/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
03.10.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ПОПРАВКА ВОЗИЛА IK, MAZ И SOLARIS (назив и ознака из општег речника набавке: 50117300 - Услуге ремонта возила) ВНУ-321/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
14.10.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Набавка рачунара и рачунарске опреме (назив и ознака из општег речника набавке: 30230000 - Рачунарска опрема) ВНД-312/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.11.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услугa: СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ПРОИЗВОДЊЕ ''ВАТРОСПРЕМ'' У ВОЗИЛИМА (назив и ознака из општег речника набавке: 50413200 - Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме) ВНУ-318/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
31.10.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови кочног система за трамваје (назив и ознака из општег речника набавке: 34630000 - Делови железничких или трамвајских локомотива или шинских возила; опрема за кoнтролу железничког саобраћаја) ВНД-316/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
31.10.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Aлат (ручни, мерни, резни, пнеуматски, електрични) (назив и ознака из општег речника набавке: 42650000 Пнеуматски ручни алати и ручни алати на моторни погон) ВНД-310/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
30.10.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Тахограф и делови тахографа (назив и ознака из општег речника набавке: 38561110 - Тахометри) ВНД-317/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
28.10.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Кочне чељусти и резервни делови кочне чељусти (назив и ознака из општег речника набавке: 34322000 - Кочнице и делови кочница) ВНД-315/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
25.10.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Ситан инвентар за кухињу (назив и ознака из општег речника набавке: 39221000 - Кухињска опрема) ВНД-313/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
24.10.2019. до 11.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер