ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | О нама  | Организација предузећа  |

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Надзорни одбор - председник

Светлана Миљуш, дипл. инж. саобр. Биографија

Чланови

Мр Драгољуб Стефановић, дипл. инж. саобр. Биографија

Саша Џивџановић, дипл. економиста Биографија

Директор ЈКП ГСП "Београд"

Радиша Момчиловић, дипл. инж. саобр. Биографија

телефон: 366-4050 факс: 2631-760

Извршни директор за саобраћај

Јасминка Личина, дипл. инж. саобр. Биографија

телефон: 366-4007 факс: 366-4095

Извршни директор за финансијске послове

Дејан Крстовић, дипл. економиста Биографија

телефон: 366-4007 факс: 366-4095

Извршни директор за техничку експлоатацију аутобуског подсистема

Дејан Станковић, дипл. инж. маш. Биографија

телефон: 366-4004 факс: 366-4094

Извршни директор за техничку експлоатацију електроподсистема

Душан Живић, дипл. инж. маш. Биографија

телефон: 366-4004 факс: 366-4094

Извршни директор за инвестиције

Тијана Терзић, дипл. инж. саобр. Биографија

телефон: 366-4010 факс: 366-4087

Извршни директор за људске ресурсе

Владимир Мурганић, дипл. економиста Биографија

телефон: 366-4054 факс: 366-4113

Директори погона / ОЈ

ГСП је организован у седам саобраћајних погона и десет организационих јединица

Организацију трамвајског саобраћаја обавља саобраћајни Погон "Централа"

Кнегиње Љубице 29

тел. 366-4020

Организацију тролејбуског саобраћаја обавља саобраћајни Погон "Дорћол"

Кнегиње Љубице 29

тел. 366-4024

Организацију аутобуског саобраћаја обављају четири саобраћајна погона

Саобраћајни Погон "Карабурма"

Миријевски булевар 1

тел. 366-4701

Саобраћајни Погон "Космај"

Нишки пут 2

тел. 366-4400

Саобраћајни Погон "Нови Београд"

Др Агостина Нета 1

тел. 366-4517

Саобраћајни Погон "Земун"

Дунавска 14

тел. 261-0525

Организацију уговореног превоза и унутрашњег транспорта обавља

Саобраћајни Погон "Уговорени превоз и унутрашњи транспорт"

Др Агостина Нета 1

тел. 366-4515

Генералне оправке возила, генералне оправке склопова и агрегата обавља

ОЈ "Централни ремонт"

Кнегиње Љубице 29

тел. 366-4037

Oдржавање трамвајских пруга, контактне мреже, исправљачких станица и објеката ГСП-а обавља

ОЈ "Електро-грађевинска оператива"

Сињска 37-39

тел. 2880-446

Контролу и управљање саобраћајем, обавља

ОЈ "Планирање и управљање саобраћајем"

Књегиње Љубице 29

тел. 366-4511

Израду планова развоја ГСП-а, спровођење саобраћајних истраживања, реализацију свих инвестиционих програма и унапређење технологија обавља

ОЈ "Развој и системски инжењеринг"

Булевар Маршала Толбухина 32

тел. 3192-466

Економско-финансијске послове и продају саобраћајних услуга обављају

ОЈ "Финансије"

Кнегиње Љубице 29

тел. 366-4015

Послови инвестиција, јавних набавки и маркетинга обављају се у

ОЈ "Инвестиције"

Кнегиње Љубице 29

тел. 366-4010

Правни и послови исхране запослених обављају се у

ОЈ "Правни послови"

Кнегиње Љубице 29

тел. 366-4013

Kадровски, општи и послови БЗНР и ЗЖС обављају се у

ОЈ "Људски ресурси"

Кнегиње Љубице 29

тел. 366-4054

Унутрашњу контролу и безбедност, послове одбране, ванредних ситуација и противпожарну заштиту обавља

ОЈ "Корпоративна безбедност"

Кнегиње Љубице 29

тел. 366-4105

Послове интерне ревизије из делокруга прописаних законским прописима, Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору и Међународним стандардима интерне ревизије обавља

ОЈ "Интерна ревизија"

Кнегиње Љубице 29

тел. 366-4026


Организациoна шема

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.