ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | О нама  | Статистика  |

СТАТИСТИКА

Укупан број линија у дневном саобраћају по годинама
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ТРАМВАЈ 11 10 10 10 10 11 11 12
ТРОЛЕЈБУС 8 7 7 7 7 7 7 7
Е - БУС 1 1 1 1
АУТОБУС 120 120 118 125 119 89 88 85
ГСП 139 137 135 142 136 108 107 105


Укупна дужина мреже линија у километрима
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ТРАМВАЈ 122.1 111.8 114.2 114.2 114.2 125.2 125.2 132.02
ТРОЛЕЈБУС 58.1 55.8 55.8 55.8 55.8 55.8 55.8 55.8
Е - БУС 8 8 8 8
АУТОБУС 1706.7 1699.8 1699.8 1797.6 1731.8 1336.5 1342.9 1313.2
ГСП 1887.0 1867.4 1869.8 1967.6 1901.9 1525.5 1532 1509.02


Средња дужина линија у километрима
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ТРАМВАЈ 11.1 11.2 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11
ТРОЛЕЈБУС 7.3 8.0 8.0 7.9 7.9 8 8 8
Е - БУС 8 8 8 8
АУТОБУС 14.2 14.2 14.4 14.4 14.55 15 15.3 15.4
ГСП 13.6 13.6 13.6 13.9 13.98 14.1 14.3 14.4


Просечан број возила у инвентару по годинама
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ТРАМВАЈ* 206 218 231 241 235 234 244 247
ТРОЛЕЈБУС и Е-БУС 144 131 131 129 125 121 124 124
АУТОБУС 824 819 863 968 955 912 839 828
ГСП 1174 1168 1225 1338 1315 1267 1207 1198
* зглоб


Остварени возило - километри **
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ТРАМВАЈ 10.832,1 9.287,5 9.576,5 9.099,2 8.979,47 9.948,70 8.559,51 9.415.85
ТРОЛЕЈБУС и Е-БУС 5.884,6 5.764,4 5.446,0 5.424,1 5.289,7 5.403,84 5.162,15 5.012.49
АУТОБУС 67.523,4 62.770,4 60.776,7 61.780,8 59.154,46 60.906,43 59.945,24 59.488.82
ГСП 84.566,0 77.822,3 75.799,2 76.304,1 73.423,63 76.258,97 73.666,89 73.917.16
** у хиљадама


Структура возног парка и просечна старост возила на дан 31. децембра

трамваји БРОЈ ВОЗИЛА ПРОСЕЧНА СТАРОСТ
2017. 2018. 2017. 2018.
ЗГЛОБ 211 207 32,42 33.23
ПРИКОЛИЦЕ 39 38 55,44 56.46
УКУПНО 250 245 32,42 33.23


тролејбуси БРОЈ ВОЗИЛА ПРОСЕЧНА СТАРОСТ
2017. 2018. 2017. 2018.
СОЛО 97 97 8.08 9.07
ЗГЛОБ 21 21 14.08 15.71
Е-БУС 5 5 1.47 2.47
УКУПНО 123 123 8.89 9.94


аутобуси БРОЈ ВОЗИЛА ПРОСЕЧНА СТАРОСТ
2017. 2018. 2017. 2018.
СОЛО 329 308 11.27 12.05
ЗГЛОБ 508 490 8.31 9.06
УКУПНО 837 798 9.47 10.22


укупан број возила БРОЈ ВОЗИЛА ПРОСЕЧНА СТАРОСТ
2017. 2018. 2017. 2018.
СОЛО 431 411 10.51 11.31
ЗГЛОБ 740 717 15.31 16.19
ПРИКОЛИЦЕ 39 38 55.44 56.46
УКУПНО 1210 1166 14.9 15.78

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.