ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | Остале услуге  | Технички преглед  |

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

У савремено опремљеној гаражи, ЈКП ГСП "Београд" врши технички преглед за све категорије моторних возила из путничког и комерцијалног програма.

Адреса: Технички центар ГСП

Др Агостина Нета бр.1

Нови Београд

Све информације можете добити на телефоне: 011-22-79-056 или 064-880-21-27

I Ценовник за обављање услуга техничког прегледа возила и прегледа тахографа

Шифра услуге Врста возила Основна цена ПДВ 20% Продајна цена
1. Путничка возила 2.000,00 400,00 2.400,00
2. Аутобуси до 22 седишта 5.000,00 1.000,00 6.000,00
3. Аутобуси преко 22 седишта 6.000,00 1.200,00 7.200,00
4. Аутобуси зглобни 8.000,00 1.600,00 9.600,00
5. Теретна возила ндм до 3,5t 4.000,00 800,00 4.800,00
6. Теретна возила ндм 3,5t - 12t 6.000,00 1.200,00 7.200,00
7. Теретна возила ндм преко 12t 7.000,00 1.400,00 8.400,00
8. Прикључно ндм до 0,75t 1.500,00 300,00 1.800,00
9. Прикључно ндм 0.75t - 3.5t 4.000,00 800,00 4.800,00
10. Прикључно ндм 3.5t - 10t 5.000,00 1.000,00 6.000,00
11. Прикључно ндм преко 10t 8.000,00 1.600,00 9.600,00
12. Трактори, мотокултиватори 2.500,00 500,00 3.000,00
13. Радне машине 4.000,00 800,00 4.800,00
14. Прикључно за трактор 2.500,00 500,00 3.000,00
15. Мопед, лаки трицикл, мотоцикл 1.500,00 300,00 1.800,00
16. Лаки четвороцикл, тешки трицикл, тешки четвороцикл 1.500,00 300,00 1.800,00
17. Утврђивање техничких карактеристика 1.000,00 200,00 1.200,00
18. Одређивање максималне брзине мопеда и трицикла 1.000,00 200,00 1.200,00
19. Излазак мобилне екипе на полигон 2.500,00 500,00 3.000,00
20. Издавање дупликата техничког прегледа 1.000,00 200,00 1.200,00
21. Продужење регистрације 1.500,00 300,00 1.800,00
22. Преглед аналогног тахографа 5.000,00 1.000,00 6.000,00
23. Преглед дигиталног тахографа 10.000,00 2.000,00 12.000,00
24. Радни сат техничара 1.000,00 200,00 1.200,00

II Ценовник техничког прегледа возила запослених у ЈКП ГСП "Београд"

Шифра услуге Врста возила Основна цена ПДВ 20% Продајна цена
25. Путничка возила 1.200,00 240,00 1.440,00
26. Возила врсте - L 1.000,00 200,00 1.200,00

III Цене услуга техничког прегледа возила су исте за редовне, ванредне и контролне техничке прегледе.

IV Цене услуга примењују се за запослене ЈКП ГСП "Београд" који су:

- власници возила;
- врше пренос власништва возила на своје име;
- поседују овлашћење за управљање предметним возилом;
- за чланове уже породице запосленог (брачни друг, деца запосленог);

Уз легитимацију запосленог као доказ.

1. Продајна цена услуге је са урачунатим порезом на додату вредност.
2. Ценовник услуга техничког прегледа возила се односи на редовне, ванредне и контролне техничке прегледе.
3. Поновљени технички преглед је бесплатан, ако се утврђени недостаци отклоне у року од 30 (тридесет) дана.
4. Услуга се може платити готовински, авансно или преко рачуна.
5. Цена техничког прегледа за такси возила, такси удружења и предузећа одређује се уговором.
6. Технички преглед возила JKП ГСП "Београд" обавља се без накнаде.
7. Ценовник услуга техничког прегледа примењује се од 15.01.2019. године.

V Услуге техничког прегледа возила и прегледа тахографа врше се од понедељка до суботе, у периоду од 7:00 - 15:00 часова.

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.